tisdag 13 maj 2014

Den heliga valfriheten


                                                    

Ju längre jag jobbar desto mer kritisk blir jag till min arbetsplats – skolan. Jag arbetar i ett s.k. årskurslöst gymnasium där läsåret är indelat i sex perioder.  Så kallat årskurslöst, skriver jag, för gymnasiet är inte årskurslöst. När årskurslöshet infördes i gymnasiet tog jag ordet på allvar och föreställde mig en skola där eleverna fick välja och vraka bland kurser utan att bry sig om årskurser och klasser. Min första tanke var, wow, vilken frihet, nästan lite anarki i skolan! (Jag har alltid varit lite svag för anarkistiska idéer.)

Men nej, fortfarande är eleverna indelade i årskurser och kurserna ska läsas i en bestämd ordning. Vi talar om att eleverna går i ettan, tvåan eller trean, fast vi ska helst säga att de som inledde sina gymnasiestudier, för så heter det, hösten 2011 är elvor och de som började i höstas är, vad ska man säga, trettonor? Förresten ska man inte tala om elever längre, utan studerande, som om gymnasiet vore någon sorts miniuniversitet. Den käringen mot strömmen jag är, vägrar jag kalla ungdomarna för studerande. För mig är de elever.

Honnörsordet i dagens gymnasium är valfrihet. Eleverna väljer när de ska gå kurserna och pusslar själva ihop sina läsordningar. Man avlägger kurser i rask takt och valfriheten gör att antalet elever i kurserna varierar kraftigt, vilket är ganska jobbigt för lärarna. Jag ser få fördelar med att inte ha fasta klasser som är ungefär lika stora. Att gå i en egen klass skapar trygghet och samhörighet.

Kursbundenheten och valfriheten har lett till snuttifiering, stress och bristande kontinuitet, både vad gäller elevernas arbete och lärarnas möjlighet att följa upp eleverna. Alla elever kan inte axla det ansvar som det innebär att välja rätt antal kurser och också avlägga dem i tid.

Marknadsföring, profilering och strategi är ord som jag inte skulle vilja använda i skolsammanhang. Begreppen hör inte hemma i skolan, enligt min åsikt, men har rotat sig djupt i skolvokabulären, och vi måste marknadsföra skolan, profilera oss och ha en strategiplan för än det ena, än det andra. Detta har lett till en osund konkurrens mellan gymnasierna i vår region.  Skolorna lockar med gratis bussresor till skolan, gratis pekplattor, flygcertifikat och resor till metropoler. Tiden när det var självklart att gå i den skola som var närmast hemmet är definitivt förbi. Nu får ungdomarna välja den skola som lockar mest och vars inriktning tilltalar dem.

Samarbetet mellan gymnasierna inom Team Nord, dvs. gymnasierna i Karleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby, har utvecklats till en tävlan om elever. Det man har åstadkommit är digitala kurser, vilka anses vara nödvändiga både för små gymnasiers fortsatta existens och för att vänja eleverna och lärarna vid att jobba digitalt. Snart blir man student på tangent, det är ofrånkomligt. Kurser på nätet är en välsignelse ur ekonomiskt perspektiv, och det är det som räknas i dessa tider. Huruvida nätkurser är pedagogiskt fördelaktiga kan man diskutera, även om det är en diskussion som sällan förs i skolan.

Snart får vi andra problem att brottas med. Om det går som regeringen vill måste ett gymnasium ha minst 500 elever för att få existera. Då kan vi säga goodbye till JG, PG, TG och de andra små gymnasierna och skrota Team Nord. Då kanske regionens gymnasium finns i Karleby och heter NÖG, Norra Österbottens gymnasium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar