onsdag 23 september 2015

Ideologi och verklighetIdeologier som engagerade mig i min ungdom, när jag inte tänkte på pojkar och kläder, var pacifism, feminism och vegetarism. Det var den sistnämnda som engagerade mig mest under en period i tjugoårsåldern. Att vara vegetarian innebar för mig inte bara att inte äta kött, utan också att leva sunt.

Min luddiga tanke var att om alla mänskor levde hälsosamt skulle det förutom vara nyttigt för allas hälsa, också gynna hela världen och jorden. Jag läste en bok av waerlandismens fader, Are Waerland, som påstod att vi inte har med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel. Boken hade titeln Hälsans utvalda folk. Bara titeln avslöjar den fascistoida filosofi som författaren gav uttryck för i många av sina böcker. Waerlands inflytande på hälsorörelsen är bortglömt idag och lika bra är det, även om en del levnadsregler som han förespråkade lever kvar i idén om att motion i friska luften är sunt. ”Sol, luft, vatten och lämplig föda skapar friska och glada människor”, var en annan trosviss Waerland-sanning. Citatet återfanns på kruskapaketet som innehöll ingredienser till den grova gröt som hälsogurun lanserade och som jag åt när jag var övertygad hälsokostare, som det hette på den tiden.

Från hälsoideologin var steget inte långt till ekosofen Pentti Linkola och hans ekofascism, för vad annat kan man kalla de idéer han står för? Linkolas miljötänk påverkade mig och jag tyckte att han hade rätt när han menade att för att rädda vår planet måste vi bli färre mänskor som tär på naturen. Linkola hade ett visst genomslag på 80-talet och blev uppmärksammad för sina böcker och föreläsningar. Hans lösningar på miljöproblemen är långt ifrån humana när han bl.a. hävdar att krig är bra för att det minskar jordens befolkning.

Nu när jag har mera perspektiv på livet och världens gång tar jag naturligtvis avstånd från de båda profeterna och deras minst sagt tvivelaktiga filosofier. Deras värderingar skiljer sig markant från den livsåskådning och de ideal som jag försöker vara trogen och som ryms inom humanismen. Ingen religion, ingen tro, inga profeter övertygar mig. Ungdomens entusiasm och tvärsäkerhet är borta. Visst saknar jag den ungdomliga glöden ibland och jag undrar ofta vilka ideologier som engagerar dagens unga. Har de några ideal alls? Det ser ut som om de skulle sakna engagemang i annat än sina telefoner. Världen ser annorlunda ut än vad den gjorde på 70- och 80-talet, men än finns det mycket att göra och kämpa för.

Jag vill gärna veta var folk står ideologiskt, inte minst vilka värderingar våra förtroendevalda har. Vår statsminister tycks ha en sak i huvudet: nedskärningar. Han uppmanar oss alla att vara fosterländska, ta fram vår sisu och få Finlands ekonomi på fötter genom att spara, men han har inte lyckats skapa ett vi bland folket i den här frågan. Tvärtom. Hur skulle det kunna uppstå någon gemensam sparvilja när sparkraven drabbar folk orättvist? Regeringen kunde börja med att klämma åt skattesmitarna. Kläm åt de giriga som styr sina vinster och sitt kapital till skatteparadisen i stället för att kräva att de som redan har det knapert ska avstå från sina förmåner!

Har statsministern, har regeringen någon ideologi? Björn Sundell undrar i en kritisk artikel i Hufvudstadsbladet 13.9 varför regeringen inte behandlar de ideologiska frågorna. Det undrar jag också. Tänk om det är så att de ingen ideologi har, eller om det är så ”att de som styr oss inte vill visa vilka värderingar som styr dem”, som Sundell frågar sig i sin artikel.

Redan på 60-talet talades det om ideologiernas död. Det finns ideologier som inte är värda att överleva och efterlevas. Man måste överge gamla och unkna ideal. För mig kan vi gärna glömma waerlandismen och linkolaismen och andra obskyra ideologier. Men utan visioner och ideal kommer vi inte långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar